Arild Rosenkrantz boede og virkede som kunstner på Rosenholm Slot fra 1940 til 1962, hvor han flyttede til Kaløvig Hvilehjem. Ved hans død i 1964 blev hans værker i eget eje fordelt mellem 2 arvinger:

  1. Den daværende ejer af Rosenholm Slot, Holger Rosenkrantz, mod at der på Rosenholm Slot etableres en mindestue for Arild. Denne samling ejes i dag af Rosenholmfonden.
  2. Niecen Else Rosenkrantz med henblik på løbende salg af værkerne. Resten af denne samling ejes i dag af Else Rosenkrantz’ efterkommere.

Samlingen på Rosenholm har periodisk været udstillet forskellige steder på Slottet og er først i 2015-2016 blevet registreret. Efterfølgende har Arild Rosenkrantz Samlingens Støtteforening overtaget ansvaret for samlingen med det formål at bevare og udstille værkerne.

Det er en skat af stor kunsthistorisk værdi, som vi de kommende år vil kunne præsentere for publikum. Samlingen omfatter tidlige elevarbejder fra Arilds studieår i Rom og Paris, illustrative arbejder til div. bogværker, forarbejder til et stort antal kirkeruder i England og ikke mindst, et stort antal værker, hvis udtryk er stærkt præget af hans bekendtskab med Rudolf Steiner og dennes udlægning af Goethes farvelære.

AR1_beskåret