Formål og tilblivelse
Arild Rosenkrantz Samlingens Støtteforening har med en kontraktlig aftale med Rosenholmfonden overtaget ansvaret for samlingen med det formål, “at yde økonomisk støtte og frivillig arbejdskraft til udbredelse af kendskabet til kunstneren Arild Rosenkrantz (1870-1964) og til bevaring og udstilling af hans værker og indbo på Rosenholm Slot, samt at samarbejde med eksterne interessenter i så henseende.”

Foreningen begyndte som en frivillig interessegruppe, Arild-gruppen, som opbyggede en registrant bestående af fotografisk og tekstbaseret beskrivelse af Arilds værker og diverse indbo, bl.a. hans omfattende bibliotek af Rudolf Steiner litteratur. Dette arbejde afslørede, at samlingen over tid havde lidt nogen overlast og derfor må sikres bedre arkiverings- og udstillingsforhold. Omkostningerne hertil er så omfattende, at vi må søge hjælp fra diverse fonde og private velgørere.
For at komme videre omdannede vi gruppen til ARSS ved en stiftende generalforsamling den 30. september 2016.

Bestyrelsen består af følgende 7 medlemmer: Sys Ehlers, sysehlers@privat.dk (formand), Martin R. Knudsen (næstformand og repr. for Rosenholm Slot),  Aksel Borup Jensen (kasserer), Teresa Rosenkrantz (repr. for Rosenholmfonden), Leander Vinmans, Nina Helles og Kirsten Hansen. Lene Rennison er suppleant.

Desuden er Kell Redzin revisor.

Bliv medlem
Medlemskab af foreningen tegnes ved at overføre indmeldelsesgebyret på 250 kr. til foreningens konto 7045 0001007879. Herefter indtaster og afsender du dine data i nedenstående rubrikker. Du vil modtage en e-mail med kvittering og medlemsnummer. Gebyret gælder samtidig som kontingent indtil næste årsskifte, hvor det kommende års kontingent opkræves (p.t. 250 kr. pr. år).

Firmamedlemskab koster 1250,- og giver 5 medlemsnumre som kan benyttes af ansatte.

Medlemskab giver gratis adgang til kommende ferniseringer og gratis rundvisning i samlingen i forbindelse med årets generalforsamling. Som medlem modtager du løbende information om foreningens aktiviteter.

OBS: Næste generalforsamling bliver, d. 3. juni 2023 kl. 15.30. Der vil være mulighed for at tegne medlemskab umiddelbart før generalforsamlingen ved Åbent Hus samme dag kl. 13.

Støt foreningens arbejde
Ønsker du – med eller uden medlemskab – at støtte foreningens aktiviteter, vil dit bidrag, stort som lille, blive modtaget med største respekt og anvendt i nøje overensstemmelse med foreningens vedtægt (se ovenfor).

Du kan benytte samme konto samt rubrikkerne, blot du anfører, at indbetalingen er en gave.